Προφίλ

Πολιτιστικός Σύλλογος Χίων Κηφισιάς και Βορείου Αττικής.

Ο Σύλλογος ιδρύθηκε το 2007