Το Δ.Σ.

Το Διοικητικό του Συμβούλιο αποτελούν οι:

  • Αγγελική Τριανταφύλλου-Πιτίδη Πρόεδρος
  • Ξένη Φύλλα Α’ Αντιπρόεδρος
  • Κίτσα Παντελούκα Β’ Αντιπρόεδρος
  • Μαρία Βάβαλη Γεν. Γραμματέας
  • Μαρία Λιγνού Ταμίας
  • Κοραλία Καραγιαννάκη
  • Μαρία Μενδωνίδη
  • Έφη Παριάρου
  • Ευαγγελία Κοκκινάκη